interim management

interim management
Interim Management je dodávkou manažerských služeb, které si společnosti najímají, aby v určitém časovém horizontu vyřešily předem jasně definované úkoly za jasné náklady. Společnosti si Interim Management najímají pro ve společnosti chybějící specifické odborné znalosti. Dodané služby mají firmě pomoci efektivně projít např. důležitou změnou nebo vyřešit strategický projekt. Nabízíme služby interim managementu na smluvně předem definovanou dobu, s jasně definovaným cílem a jasně specifikovaných podmínek v následujících oblastech.
 • Tvorba a implementace firemní strategie,
 • Tvorba a implementace strategického controllingu,
 • Implementace nástroje strategického řízení BSC,
 • Řízení rozvojových projektů,
 • Změnové řízení,
 

projektové řízení

projektové řízení
Projektové řízení pomáhá firmě efektivně dosahovat stanovených cílů ve stanoveném čase, rozpočtu a rozsahu. Základním cílem projektového řízení je dodat výsledek – včas, v plné funkcionalitě, s dodrženými náklady (OTIFOB - On Time, In Full, On Budget). Co nabízíme v rámci projektového řízení:
 • Řízení inicializační části = příprava návrhu pro schválení realizace projektu nebo jeho části,
 • Řízení plánovací části = vytvoření časového harmonogramu a finančního plánu (nákladů/výnosů),
 • Řízení realizační části = vykonávání plánovaných činností dle platných metodik,
 • Řízení kontrolní činnosti = sledování průběhu projektu, porovnání aktuálního stavu s plánem a na základě aktuálního stavu realizace opatření, které zajistí dokončení projektu ve stanoveném čase, rozpočtu a rozsahu (OTIFOB),
 • Tvorbu závěrečného reportu = vyhodnocení a uzavření projektu nebo jeho části,
 

strategický controlling

Strategický controlling
Strategický controlling je orientovaný na řízení dlouhodobého ziskového potenciálu firmy. Jeho úkolem je vytvářet předpoklady pro budoucí operativní výsledky. Zajišťuje již existující potenciál a vyhledává nové příležitosti. Předmětem strategického controllingu je zjišťování strukturálních, technických, hospodářských a politických změn, tak aby mohly být cílevědomě určovány oblasti činností, prvky a struktura firmy do budoucnosti. Co nabízíme v rámci strategického controllingu:
 • Definici ziskového potenciálu firmy,
 • Popis strategických procesů firmy s nastavením jejich efektivní kontroly,
 • Návrh efektivních vzájemně provázaných metrik pro skutečnou kontrolu firmy,
 • Návrh a implementaci vzájemně provázaných úrovní firemního controllingu,
 • Návrh a implementaci vzájemně provázaných úrovní firemního controllingu,
 
klienti prinke

Co je nové

20.05.2019 Restrukturalizace a stabilizace slovenského obchodu.

Od startu integrace v červenci 2018 bylo nutné sjednotit procesy, optimalizovat procesní kroky a stabilizovat personální tým, protože ne všichni původní zaměstnanci akceptovali změny a adaptovali se na novou vizi a firemní cíle. Celý proces skončil jmenováním obchodního ředitele, který v rámci procesu restrukturalizace již postupně přebíral odpovědnosti a plně byl uveden do pozice v dubnu 2019.

17.08.2018 Integrace SK regionu, sjednocení erp

Od dubna 2018 probíhaly přípravy na integraci slovenské dceřinné společnosti do nadnárodní distribuční firmy v rámci slučování všech evropských poboček. Přípravy vyvrcholily v polovině července přechodem na jednotný informační systém a nový model obchodování s centrálními sklady. V současnosti probíhá sjednocování a optimalizace procesů celé skupiny. Integrace je plánovaná i s fází optimalizace do konce roku 2018, tak aby mohla integrovaná část firmy plynule přejít do fáze plánovaného obchodního rozvoje.

03.01.2018 Implementace workflow pro efektivní spolupráci nákupu a obchodu

v druhé půlce roku 2017 proběhla implementace workflow v rámci CRM pro efektivní spolupráci mezi oddělením Nákupu a Obchodu v rámci řízení projektové pipeline

31.12.2017 Implementace business a logistických procesů pro Amazon

Za minulý rok proběhla reimplementace procesů pro efektivnější obchodování distribuční společnosti s Amazonem. díky této skutečnosti narostly dodávky produktů do Amazonu o 100% meziročně.

Copyright by Vladimír Prinke © 2011